SK » Posolstvá»


Vráťte sa ku Mne a budete žiť naveky

18. jún 1994

(USA - Stockton, Kalifornia)

(Pred stretnutím v katedrále.)

Môj Pane?

Ja Som;1

opri sa o Mňa; toto je Moje zhromaždenie; som to Ja, kto ti otvoril dvere, aby si oslavovala Moje Meno; tak sa nestaraj, čo budeš hovoriť; Môj Duch bude nad tebou;

budem s autoritou hovoriť tvojimi ústami, áno; budeš Mojou Ozvenou! a Ja budem vylievať Svoje poklady na túto úbohú generáciu, aby som obohatil ich ducha Svojím Duchom; naplním ich ústa Svojou Nebeskou Mannou; Ja Sám im dám prospievať a ich duša bude prinášať božskú úrodu, pretože sejba bude zostupovať od Božstva;

vari im nedám znovu život, aby sa radovali vo Mne? neposkytnem im, ako láskavý Otec, Svoju zachraňujúcu pomoc? v ich chudobe Ja Sám ich budem strážiť, pretože som verný .... a pozdvihnem ich v ich biede, aby chválili a posvätili Moje Meno; som Boh plný súcitu a Moje Srdce je prístupné dojatiu; poďte a učte sa:

- ráno rozosievaj semeno lásky, 
- na poludnie rozosievaj semeno pokoja; 
- večer rozosievaj svoje semeno zmierenia;

potom choď a pozbieraj svoju úrodu a ponúkni ju Mne, svojmu Otcovi na Nebesiach, a Ja ti poviem:

"svojou láskavosťou si, Moje dieťa, 
získalo odmenu v nebi;"

zhora volám k vám všetkým: "poďte! poďte a uzavrite pokoj so Mnou, svojím Bohom a dostanete Moje Požehnania; vráťte sa ku Mne a budete žiť naveky;"


1 Otec odpovedalChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved