SK » Posolstvá»


Pečať Posolstva

7. december 1993

Vassula Môjho Svätého Srdca, pokoj s tebou;

hoci ty si nebola tá, ktorá Ma hľadala, obľúbil som si ťa a v tvojej úbohosti som k tebe prišiel; hoci si nebola vhodná pre túto misiu, rozhodol som sa pozdvihnúť ťa Svojou Silou, aby si vyšla a dobývala bezbožný a skazený svet Mojím Posolstvom; nikdy sa neboj, pretože som s tebou; zostaň Mi verná a nech sa tvoje srdce netrápi, keď niektorí neprijmú Moje Posolstvo; je to Moje Posolstvo, a nie tvoje, že? ty máš len odovzdávať a nestarať sa o ostatné dcéra, od začiatku sme ťa Môj Otec a Ja varovali, že budeš mať veľa opozície, pretože to, čo zachraňuje, je opovrhované svetom;

vravím ti znova ako nikdy predtým: ty si Mojou služobnicou a nikdy nebudeš väčšia ako Ja, tvoj Majster; žiadny posol nie je väčší ako Ten, kto ho poslal; videla si Moje Rany, aj ty ich ponesieš, pretože si so Mnou, ale netráp sa, Láska je po tvojom boku, aby ťa povzbudila, a tak ako Otec poslal Mňa, aby som svedčil o veľkosti Jeho Lásky a oslávil Jeho Meno, tak aj Ja posielam teba;

bol som poslaný urobiť Jeho Meno známym a povedal som, že budem v tom pokračovať, a tak konám; Moje Slovo je Pravda; nebuďte prekvapení, keď občas zostupujem pripomenúť vám Otca, preto teraz aj ty, dcéra, buď Mojím svedkom; vyvolil som niekoľkých, aby som v nich prejavil Svoju Moc a odhalil svetu nesmiernosť Mojich Bohatstiev, aby som oslávil Svoje Meno; vo vašej dobe sa Ja a Moja Matka zjavujeme mnohým ľuďom; vyznačil som im všade olejom Svoje Meno, aby som aj im umožnil konať dielo, ktoré som im dal; modli sa za tieto duše, aby aj ony mohli splniť svoju misiu s horlivosťou, aby Ma oslávili;

Vassula, Moje Vlastníctvo, Ja, tvoj Pán, som tvojou Silou; poď teda bezodkladne a čerpaj zo Mňa, naplň svoje zdroje! ozdobil som tvoju hlavu Svojou Tŕňovou Korunou a zaodel som tvoje telo Svojím Podpisom; Svojím Prstom som všade na teba vyryl Svoje Slová, a ty si sa stala Mojou živou Tabuľou dal som ti Svoj Príkaz: slúžiť a milovať Mňa, svojho Pána, s horlivosťou, miluj Ma tak, ako Ja milujem teba, buď dokonalá vo svojej láske! prikázal som ti pestovať Moje Vinice; vyvolil som ťa spomedzi biednych, aby som ťa adoptoval, potom som ťa zaplavil Pravým Poznaním a pomazal ťa, tým si sa stala Mojou;

aj keď Nepriateľ zo žiarlivosti spojil svoje sily proti tebe, aby zničil Moju milovanú, prejdeš bez ujmy; a ako slnko a mesiac svietia na všetky veci, Moja Svätá Tvár bude žiariť na teba1 ako požehnanie a potvrdí, že Ja Som je skutočným a jediným Autorom

'Pravého Života v Bohu'

a že ty si Mojím darom ľudstvu, toto je spôsob, ktorým spečatím Svoje Posolstvo .... nesmierne je Moje Milosrdenstvo a Moja Sláva .... budem ťa ďalej používať ako Svoj oltár, na ktorý položím každú obeť, ktorú Mi ponúkneš; všetko, čo Mi ponúkneš s láskou, bude tíšiť a mierniť hnev Môjho Otca; potom, keď tvoje služby budú zavŕšené:

Ceremónia sa skončí

nič nemôže byť už pridané .... naozaj budem s tebou čoskoro, milovaná;


1 keď ma Kristus anihiluje a objaví sa úplne miesto mňa, ako to dosvedčujú mnohí v rôznych národochChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved