SK » Posolstvá»


Môj Hymnus Lásky vzrastie v rieku a táto rieka sa rozrastie v more lásky

15. máj 1992

Bol si to Ty, môj Pane,
  kto mi dal pravú výchovu 
o mnohých Tvojich Tajomstvách, 
veď Ty Sám si sa o mňa staral 
a si mojím sprievodcom k Múdrosti. 
Tvoja Múdrosť ma urobila dôvernou voči Tebe.
"Daj mi hovoriť tak, ako si praješ,
a vyjadrovať myšlienky hodné Tvojich darov."1

Ja, Jahve, ťa milujem; zostaň blízko Mňa; zostaň blízko Mňa a kráčaj so svojím Otcom

opakuj po Mne túto modlitbu:

ó Večný Otče, 
Autor Hymnu Lásky, 
Kráľ od počiatku, 
Ty si povstal, Bože, aby si niečo povedal 
všetkým obyvateľom zeme,

Verný veľkosti
Svojho Milosrdenstva a Svojho Mena 
si nás zahŕňal požehnaniami;

ponad vlny mora
a nad celou zemou 
sa rozprestrela Tvoja vôňa;

Mocný Bože, 
ešte nikdy nebolo 
toľko prekrásnych vecí v našom pokolení. 
Autor Hymnu Lásky, 
Tvoje Diela sú skvelou výzdobou, 
veľkolepé, ozdobou na radosť
pre oko i srdce;

Chcem Ťa velebiť, Večný Otče,
po celý svoj život 
a spievať Ti, môj Bože,
kým len budem žiť;
- Amen -

a vravím ti: rozširuj Môj Hymnus Lásky so Mnou, tvoja ruka v Mojej Ruke; dieťa, kráčaj so Mnou, to Ma poteší; v nadchádzajúcich dňoch chcem zavlažiť Svoje kvetinové záhony; čakaj, Moje dieťa, a uvidíš Moju Slávu; Môj Hymnus Lásky sa rozrastie v rieku a z tejto rieky sa stane more Lásky;

"dám zažiariť disciplíne, 
potom vylejem učenie ako proroctvo, 
ako odkaz budúcim generáciám"2

áno, toto hovorím, Ja, Stvoriteľ neba i zeme; a vedz, že čoskoro sa splní celý Môj zámer, mesto3 za mestom bude Mnou obývané a znovu vybudované;4 pozdvihnem vaše ruiny a obnovím Svoje oltáre,5 jeden za druhým; kliatba bude sňatá, potom bude celé ľudstvo zasvätené Môjmu Svätému Srdcu a Nepoškvrnenému Srdcu vašej Matky;

Ecclesia znovu ožije;


3 to znamená: jedna duša za druhou
4 to znamená: obrátenie
5 verných, ktorí boli prenasledovaní a zraneníChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved