SK » Posolstvá»


Takto sa modlite k Otcovi
Svet odumrel láske

15. máj 1990

(Posolstvo našej Svätej Matky pre Lens nad Sionom.)

pokoj vám, deti;

Ja, vaša Svätá Matka, vás pripravujem na stretnutie s Pánom; vychovávam vás vo vašom duchovnom raste; zahŕňam vás milosťami, aby som vám pomohla a povzbudila vás; uvedomte si, že tieto dni, ktoré prežívate vo svojej dobe, sú osobitné, toto sú dni, ktoré predchádzajú Príchodu Pána, oni sú otváraním cesty, kam príde Pán; tieto dni sú prípravou na zostúpenie vášho Kráľa; modlite sa, aby každý bol pripravený; modlite, Moje dietky, za tie duše, ktoré odmietajú počuť a odmietajú vidieť, modlite sa k svojmu Otcovi, ktorý je na Nebesiach, takto:

Otče,
plný Milosrdenstva,  
nech tí, ktorí počúvajú a znovu počúvajú, 
ale nikdy nechápu, 
tentoraz počujú Tvoj Hlas 
a pochopia, že si to Ty, Svätý Svätých; 
otvor oči tých, ktorí hľadia a hľadia,
ale nikdy nevnímajú, 
aby tentoraz videli svojimi očami 
Tvoju Svätú Tvár a Tvoju Slávu, 
dotkni sa Svojím Prstom ich srdca, 
aby sa ich srdce otvorilo 
a oni porozumeli Tvojej Vernosti; 
modlím sa a prosím Ťa o všetky tieto veci,
Spravodlivý Otče, 
aby všetky národy boli obrátené a uzdravené 
Ranami Tvojho Milovaného Syna, 
Ježiša Krista, 
amen;

proste Otca, aby odpustil zatvrdnutým dušiam, ktoré nechcú počuť, ani vidieť; Otec je plný Milosrdenstva a On vzhliadne na všetky Svoje deti; áno, deti, vy ste pre Boha kadidlom, keď sa modlíte za spásu svojich bratov; čím vrúcnejšie sa modlíte, tým mocnejšie sú vaše modlitby

ďakujte Pánovi, ktorý vás povolal a Svojou milosťou vám dal počuť Svoje volanie, preto sa modlite za tých, čo odmietajú počúvať;

čas nalieha a mnohí sú ešte v nevedomosti a v hlbokom spánku; dni letia a Moje Srdce sa ocitá v hlbokom smútku, keď sa zhora pozerám na dnešnú mládež; Láska chýba... ale oni sa s láskou ani nikdy nestretli; mnohým z nich sa ani nedostalo tepla alebo lásky ich matky, pretože ona žiadnu nemala svet sa stal chladným, ľadovo chladným, rodičia sa obracajú navzájom proti sebe, dieťa sa obracia proti svojim rodičom pre nedostatok lásky, matka odmieta prosíkanie dieťaťa o lásku; svet odumrel láske; spočíva v hlbokej temnote, pretože nenávisť, chamtivosť a sebectvo ovládajú celú zem skrz naskrz;

som otrasená tým strašným pohľadom, skazenosťou tohto temného sveta a odpadlíctvom, ktoré preniklo až do samej svätyne; pohromy, hlad, nešťastia, vojny a nákaza, to všetko na seba priťahujete; všetko, čo pochádza zo zeme, sa vracia k zemi; zem ničí seba samu, a nie je to Boh, kto by vám dával všetky tieto pohromy, ako si to mnohí z vás myslia; Boh je Spravodlivý a plný Milosrdenstva, ale zlo priťahuje zlo;

modlite sa úpenlivo, modlite sa zo srdca za obrátenie a spásu vašej éry; Moje deti, modlite sa so Mnou; potrebujem vaše modlitby; modlite sa a Ja ich ponúknem Bohu

uisťujem vás, že som s vami, kamkoľvek idete; nikdy vás neopustím, ste Moje deti;

žehnám vám všetkým



Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved