SK » Posolstvá»


Nech Moje tvorstvo pozná Moju Veľkú Lásku

10. november 1987

Môj Bože,
poslúž si mnou a vyry na mňa
všetko, čo si Tvoje Srdce želá.
Nech sa stane Tvoja Vôľa a nech je
Oslávené Tvoje Meno.

nadišiel čas, aby som rozsieval Svoje zrno medzi ľudstvom; podávaj ďalej Moje Posolstvo, pomôžem ti vo všetkom, čo podnikneš, nech sú Moje Slová známe, nech Moje stvorenie pozná Moju Veľkú Lásku, Moje nesmierne Milosrdenstvo; Moja vláda bude vládou Pokoja, Lásky a Jednoty; vyvolil som Vassulu ako neschopnú a úbohú bytosť, neužitočnú, bez znalosti reči napíš aj toto:1 áno, bez akejkoľvek základnej znalosti Mojej Cirkvi, čisté plátno, ktoré som Ja, Pán, mohol slobodne pokryť len Svojimi Dielami, aby bolo zrejmé, že všetko, čo je na ňom napísané, pochádza Mojich Úst; všetky úkony budú vykonané Mnou prostredníctvom nej; skrze ňu budem hovoriť a skrze ňu budem konať; formoval som ju a vylial na ňu všetky Svoje Diela, aby mohla byť Mojou vyslankyňou pre toto Posolstvo, ktoré sa stane známym;

budete podávať Moje Posolstvá ďalej? urobíte to pre Mňa? spomeňte si, to som Ja, Ježiš, Milovaný Boží Syn, Spasiteľ celého ľudstva, Slovo, ktoré vám žehná; žehnám vaše kroky; či sa stretnete s radosťami alebo trápeniami, majte dôveru; poskytnem vám Svoju podporu; som vždy pred vami a vediem vás; zjednotenie Mojej Cirkvi Ma Oslávi; povediem vás až do samých hĺbok Svojho Krvácajúceho Tela; ukážem vám Svoje tŕne, vy ich rozoznáte;

nemajte žiadny iný záujem, len Moju Slávu, nikdy nepochybujte o Mojich Dielach, Moja Láska svieti na vás, Moji milovaní; snažte sa a robte mi radosť; poďte, po vašom boku JA SOM; prijmite Môj Pokoj, majte Môj Pokoj; pomodlime sa k Otcovi;2

Spravodlivý a Milovaný Otče,
nech je požehnané Tvoje Meno,
zhromaždi všetkých Svojich verných,
nech nebesia ohlasujú Tvoju Spravodlivosť,
nech každé pery nepretržite chvália Tvoje Sväté Meno,
nech je zahnaná zloba podvodníkov,
pomôž tým, ktorých duch je potláčaný,
oživ ich znovu, ako to Tvoje Slovo prisľúbilo,
sľub, ktorý som urobil, dodržím a splním
modlím sa za Tvoje Cirkvi,
nech sú všetky jedno,
Otče, nech sú jedno v Tebe
amen;

(Ježiš mi pomohol s modlitbou. Toto sú Jeho slová.)


1 keď som počula Jeho nasledujúce slová, pozrela som na Neho v rozpakoch a váhala
2 Ježiš sa ku mne obracia a hovoríChronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved