SK » Posolstvá»


Nebudem šetriť Kainov

29. september 1987

Môj Bože, zdáš sa byť nespokojný kvôli niektorým Tvojim kňazským dušiam.

Vassula, sú zodpovední za toľko duší nielenže oni padajú, ale ťahajú so sebou toľko iných duší,

Ale Pane, určite sú mnohí, ktorí sú dobrí, milujú Ťa a pracujú tak, ako si praješ. Poznám niektorých.

ach, Vassula, je ich veľa, ktorí sa riadia Mojimi pokynmi, obetujú sa, žijú v pokore, milujú sa navzájom a živia Moje ovce; oni sú soľou zeme, milovaní Mojej Duše; sú to Moji Ábelovia oni sú balzamom na Moje Rany a zmierňujú Moju bolesť k Môjmu žiaľu, sú medzi nimi aj Kainovia, šípy Môjho Tela, vierolomní, zaslepení márnomyseľnosťou, podlí a s návykmi hodnými pohŕdania; sú to tŕne na Mojej Hlave, ich hriechov je veľa, pokrytectvo je ich pánom a proti týmto planie Moja božská spravodlivosť

Vezmi Moju Ruku, Moja dcéra, zostaň so Mnou chyť sa Mojej Ruky, dcéra, drž sa blízko Mňa a ukážem ti tieto tŕne; božskou silou ťa uvediem do samých hĺbok Svojho Tela, dám ti poznať hrot kopije nebudem šetriť Kainov, pretože čo majú oni, aby Mi ponúkli? ich ruky sú prázdne a nemajú čo ponúknuť Mojim ovciam; radi sa ukazujú na verejnosti, sú radi, keď ich servilne pozdravujú, sú ako soľ, ktorá stratila svoju chuť; veru, hovorím ti, dcéra, sú to farizeji dneška!

Ach, Bože, to je strašné!

Vassula, z tohto dôvodu všetko, čo bolo skryté, vyjde na svetlo a všetko zahalené bude odhalené, lebo toto je Moja vôľa

poď teda, nezabúdaj na Moju Prítomnosť;

Nie, Pane, hľadím na Teba ako na môjho Svätého Otca, Svätého Priateľa, Svätého Brata a hľadím na Svätú Máriu ako moju Svätú Matku, Vy ste moja Svätá Rodina. Ako môžem na Vás zabudnúť?

milovaná, som tiež tvoj Ženích, takto si prajem, aby si milovala, miluj Nás dôverne, nikdy však nezabúdaj, že sme Svätí a uctievaj Nás; My sme tvojou Svätou Rodinou, Ja som tvoj Boh buď ostražitá

Áno, Pane.

poďme

Áno.Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved