SK » Posolstvá»


Moja Krv vytryskuje

11. jún 1987

(Teraz už je väčšina nábytku odnesená a musím hľadať stoličku na sedenie, aby som mohla písať. V dome je ešte neporiadok po tom, čo sťahovacia partia odišla, tu hŕby papierov, tam topánky, fľaše, pásy, papiere na všetkých stoloch. Napriek tomu všetkému, uprostred ovzdušia sťahovania, keď sme na rozlúčku museli usporiadať studený bufet (raz pre 80 ľudí, druhý krát pre 30), ma ruka Božia nikdy neopustila. Vždy som si našla pre Neho čas, aby som písala, dve - tri hodiny denne. On mi dáva neuveriteľnú silu a nepociťujem najmenšiu únavu, prežívam úplný pokoj, Jeho Pokoj.)

Vassula, milovaná Mojej Duše, zostaň pri Mne, tvárou v Tvár, dovoľ Môjmu Prstu dotknúť sa tvojho srdca; Moje dieťa, keby si vedela, ako veľmi ťa milujem povediem ťa až do konca; obetuj sa pre Mňa viac; - budeš trpieť pre Mňa?

Áno, Pane, konaj, ako sa Ti páči.

(Žiadal to odo mňa už skôr, ale ja som váhala, mala som strach. Teraz o to žiada znovu.)

Vassula, som tak šťastný! obetuješ sa pre Mňa ako baránok?

Áno, Pane, konaj, ako sa Ti páči.

nič nebude zbytočné, všetko bude pre Pokoj a pre Lásku; Môj smäd je veľký, Vassula; povediem ťa do vyprahnutej zeme, kde tvoje oči uvidia to, čo si nikdy nevidela povediem ťa Nebeskou Silou priamo do samých hĺbok Môjho Krvácajúceho Tela; ukážem ti prstom na všetky kňazské hriechy, ktoré sú tŕňmi Môjho Tela; nebudem ich šetriť som vyčerpaný, Moje Rany sú otvorené viac ako kedykoľvek predtým, Moja Krv vytryskuje; som znovu križovaný Svojimi, Svojimi vlastnými Kňazskými dušami!

Môj Bože, dávaš mi toľké bolesti, prečo by Ti to robili? Prečo?

Vassula, oni nevedia, čo robia milovaná, namáhaj sa so svojím Bohom; buď ochotná čeliť Mojim utrpeniam a zdieľať ich so Mnou;

Budem, aby som Ťa potešila; spomeň si na tých, ktorí Ťa milujú!

to sú milovaní Mojej Duše; potrebujem viac týchto duší, ktoré pre Mňa obetujú svoje srdcia; milujem ich, dôverujem im, ony jedia odo Mňa; ony sú Mojou obeťou, sú to nežné lístky, ktoré nahradzujú Moje tŕne; sú Mojou myrhou

Vassula, neboj sa; prenikneme ešte hlbšie, kde vládne temnota; povediem ťa

(Neskôr začala moja duša pociťovať Božiu trpkosť. Každá vec, každý pokrm alebo nápoj, ktoré som vzala do úst, chutili trpko. Dal mi piť zo Svojho kalicha. Potom som mala problémy s dýchaním, moje telo a moja duša boleli.)


PREDCHÁDZAJÚCE   -   INDEX   -   NASLEDUJÚCE


 

 
Chronologické radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený chronologicky

Abecedné radenie
Zoznam všetkých posolstiev radený abecedne

Chronologické radenie rukopisov
Chronologicky radený zoznam všetkých posolstiev s odkazmi na ich rukopisy

Ďalšie prijaté posolstvá
Niekoľko posolstiev ktoré boli zverejnené po 'Ódach Najsvätejšej Trojice' - posledných publikovaných posolstvách z roku 2003

Môj anjel Daniel
Začiatok posolstiev kedy Vassula hovorí so svojím strážnym anjelom Danielom

Rukopisy posolstiev
Vassuline deníky s ručne písanými posolstvami (externý link)

Vyhľadávanie v posolstvách
Vyhľadávanie v texte posolstiev

 


Úvod Špiritualita Jednota cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved