SK » Aktuality »

Posolstvo obdržané 13. februára 2016

2016-02-17

Vassula práve dostala nasledujúce posolstvo a požiadala, aby bolo ihneď rozposlané.

Ďalšie novo prijaté posolstvá si môžete prečítať na webových stránkach Pravého Života v Bohu na tejto adrese.

© Copyright Vassula Rydén, 2016


13. február 2016

Dávam ti Svoj pokoj. Zapíšeš Moje Slová?

Áno, Pane ...

Táto generácia nie je ochotná sa skloniť. Oslabení svojimi hriechmi, vložili svoju dôveru v Satana, postavili na ňom svoju nádej. Hoci stojím pred každým, aby Ma videl, len niektorí si to všimli. Ich vodcovia sa stali krutými a mnohé národy čaká smrť z ich rúk. Ako veľmi som sa nad tebou naplakal, stvorenie! Nad tebou, ktorého život sa teraz rúti do skazy. Keď budú plamene šľahať do výšky a ohnivými jazykmi olizovať váš ľud, opýtam sa tejto generácie: Kde nájdeš pomoc? A u koho? U Satana? Vo svojom egu, v sebe?

Prišiel čas, aby bola vykonaná Moja Spravodlivosť, lebo trest tejto nevernej generácie je u vašich dverí. Svoje výnosy naplním do písmena. Keď budete počuť hrmenie, bude vypočutý Môj Hlas, hrmejúci vo vašich ušiach, znejúci do všetkých končín zeme. Potom vedzte, že svet a všetci, ktorí v ňom žijú, budú počuť Hlas Spravodlivosti: Zlo prinesie smrť mnohým národom ... skaza sa vkradne do každého mesta.

Počuli ste, že "Anjel Jahveho obkľúči mestá a národy", aby každého volal k pokániu? Toto sú veci, ktoré sa uskutočnia v najbližších dňoch.

Preto vy, ktorí ste vstúpili do Mojich Nádvorí a uverili Mojim výrokom, modlite sa a nebojte sa, ale vám, ktorí ste sa po dlhé roky vysmievali Mojim výrokom, ubíjali svojim jazykom Mojich prorokov, beda, lebo ste používali klamstiev, aby ste ospravedlnili svoje klamstvá, naozaj ste Moje Slová pochovali vo svojom vlastnom hrobe. Áno, skutočne ste Moje Slová prekrúcali. Ale vaše hriechy vytvorili priepasť medzi vami a Mnou. A teraz Spravodlivosť nebude zadržiavaná. Hovorím vám, budú pre vás horké nadchádzajúce dni, až sa stretneme tvárou v tvár ... Modlite sa a nedovoľte, aby vám klesli viečka a zaspali ste!

Takto by ste sa mali modliť:

Jahve, môj Bože,
nech ťa dosiahne moja modlitba.
Čuj naše volanie o zmilovanie a pomoc.
Odpusť tým, ktorí nemajú žiadnu vieru
v Teba, Bože môj,
a ani žiadnu dôveru
v Tvoju moc zachrániť nás.

Nezhášej svetlo našich dní,
čím by bol zničený v okamihu svet,
ale vo Svojom Otcovskom Zľutovaní
sa nad nami zmiluj
a odpusť nám.

Nedovoľ zlému,
aby prelieval našu krv ako vodu,
odpusť naše viny,
utíš Svoj hnev,
spomeň na našu slabosť.

Zadrž Svojich anjelov skazy
a daj nám ešte šancu dokázať,
že sme hodní Tvojej Dobroty.

Svoju dôveru vkladám v Teba.
Amen.

S akým potešením potom prijmem túto modlitbu. Modlitbu, ktorá Mi dá spočinúť! Dcéra, požehnám všetkým tým, ktorí sa budú úprimne modliť túto modlitbu. Nech zaznie toto proroctvo: "Ten deň a hodina patrí Mne, vášmu Bohu," to povieš tým, ktorí sa ťa budú pýtať na čas a hodinu Mojej Spravodlivosti! Láska ťa miluje.

 
 
Najnovšie správy
Správy z Pravého Života v Bohu z celého sveta

Archív správ
Tu nájdete všetky (doteraz preložené) aktuality a E-spravodajcu

Internetový spravodajca - prihláste sa k odberu
Pre prehľad o aktuálnom dianí, správach a aktivitách spoločenstva a apoštolátu Pravého Života v Bohu z celého sveta (externý link)

Farebný magazín TLIG
Nájdete tu články o TLIG aktivitách z celého sveta a rôzne články z oblasti spirituality TLIG. Česká aj anglická verzia. (externý link)

Novinky - vyhľadávanie
Novinky - vyhľadávanie v texte

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved