SK » Aktuality »

Ježišovo požehnanie pre týždeň jednoty, ktoré dal na Vassuline narodeniny 18. januára 2002

2018-01-25

Môj Pane?

Ja Som. Pokoj s tebou.

Ukázal som ti Svoju Všemohúcnosť mnohými spôsobmi. Po všetky tieto roky som ti neodňal Svoje Svetlo ani Svoju Milosť. Všetko, čo od teba chcem, Moja sestra, je láska. Láska pre lásku, srdce pre srdce, toto je Moje motto pre teba.

- Stále rob pokroky na ceste jednoty a nech ťa Môj bozk občerství a obnoví. Chcem ti pripomenúť, že máš byť v Mojej záhrade ako ľalia, slobodná od všetkých strachov a starostí.

- Nech stále robíš pokroky na ceste jednoty, ktorú zdielaš so Mnou. A tá nech sa stále viac šíri pre Moju slávu.

- Nech Môj otcovský bozk upokojí tvoje srdce a naplní tvojho ducha horlivosťou pre Môj Dom.

- Nech každý tvoj nasledovník sladko spočinie v Mojom Srdci, aby získal silu, vytrvalosť a vnútorné potešenie z požehnania a zdaru.

- Nech tvoje námahy prinášajú plody a tvoje činnosti konané v Mojom Mene sú posvätené olejom z Prameňa Života.

- Nech si prospešná stiesneným srdciam, úplne oddaná dobru a nežná k trpiacim.

- Nech sa ti Ja stávam stále drahším a vzácnejším než ktokoľvek a čokoľvek na tejto zemi. Skrze túto tvoju odovzdanosť odpustím ľudskú skazenosť, aby mohli ľutovať.1

- Nech na tvojich odporcov, ktorí vládnu samoľúbosťou a pýchou, ktorí ťa nespravodlivo a bez milosti obviňujú a hanobia Moje dary, ktoré som ti dal, nech na ich hlavy doľahne ťarcha ich vlastných hriechov.

- Nech sa v tebe Ja sám rozmnožím, aby tvoji priatelia, ktorí ťa sledujú, mohli vidieť Mňa namiesto teba. Toto nech sa stane pravým dôvodom, prečo ťa milujú.

- Stále sa ti budem viac a viac dávať tak dlho, pokiaľ dovolíš Mojej Božskej Vôli zostávať v tebe, budeš na to spoliehať a budeš Mi neustále odovzdávať svoju vôľu.

- Buď požehnaná za to, že si sa vzdialila od všetkého, čo ťa pútalo k tomuto svetu a dala si prednosť Prameňu Božskej Sladkosti.

- Nech je tvoja duša čoraz viac zapálená horlivosťou pre slávu Môjho Domu. Nech je stále zväzovaný nitkami lásky do duchovnej jednoty. Potom sa Moja Božská Podoba do Neho plne vtisne a bude ešte viac vyžarovať Moje Svetlo.

- Nech si dokonalým obrazom jednoty, ktorý dobrotivo priťahuje každého, aby žil pravý život vo Mne. Týmto najvyšším skutkom lásky sa Mojej Hlave dostane zvrchovanej koruny jednoty.

- Nech každý skutok násilia alebo nenávisti, prichádzajúci z človeka na teba, je nahradený Našim2 požehnaním. Títo márnotratníci sa Mi budú musieť v deň Súdu zodpovedať.

- Nech každé vlákenko tvojho srdca žije pre Mňa, nadchne ťa pre Mňa pracovať ako otrok, ktorý nepožaduje žiadnu odmenu. Ty tiež nikdy nežiadaj žiadnu odmenu, ale nasaď celé srdce a dušu pre Kráľovstvo Nebeské.

Počuj Ma, stvoril som ťa a postavil som ťa na zem len pre toto vznešené dielo. Kosť z Mojich Kostí, telo z Môjho Tela, zostaň so Mnou spojená v jednom duchu a rozjímaj o všetkých úboroch, ktorými som ťa odel, aby si mala voľný prístup do Mojich Nádvorí. Toto ohromujúce tajomstvo celkom iste prekoná všetko ľudské poznanie aj poznanie väčšiny Môjho stvorenia. Ale Ja, nebeský Majster, mám Svoje Oči upreté na teba a Moje Ruky spočívajú na tvojich, aby som ich vyzdobil zlatými ružami. Vlievajú život do týchto ruží, aby šírili svoju sladkú vôňu nielen v Cirkvi, ale v celom vesmíre.

Bez pôsobenia tejto božskej milosti, ktorú som ti dal, by si ostala žobrákom. Ale teraz, skrze božskú milosť, som ťa úplne uzavrel do Svojho Srdca! Týmto som ťa zušľachtil a pripojil k Nám. Naplnil a ožiaril Našim posvätným Svetlom. Pozdvihli sme Svoje Žezlo a označili ťa Našim Menom, aby si slúžila Nášmu Domu a odovzdala Našu báseň Lásky celému svetu.

- Nech je tvoj jazyk stále v pohotovosti ako pero, a tak zaneprázdnený, bez únavy, nech svedčí napríklad aj medzi plameňmi.

Ja, Ježiš, ti žehnám. Ic.


1 skrze úkon odovzdania zostupuje Boží Milosť na človeka a privádza ho k pokániu
2 Najsvätejšej Trojice
 
 
Najnovšie správy
Správy z Pravého Života v Bohu z celého sveta

Archív správ
Tu nájdete všetky (doteraz preložené) aktuality a E-spravodajcu

Internetový spravodajca - prihláste sa k odberu
Pre prehľad o aktuálnom dianí, správach a aktivitách spoločenstva a apoštolátu Pravého Života v Bohu z celého sveta (externý link)

Farebný magazín TLIG
Nájdete tu články o TLIG aktivitách z celého sveta a rôzne články z oblasti spirituality TLIG. Česká aj anglická verzia. (externý link)

Novinky - vyhľadávanie
Novinky - vyhľadávanie v texte

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved