SK » Aktuality »

Mgr. René Laurentin odišiel do neba

2017-09-28

Musíme tiež oznámiť úmrtie Mgr. René Laurentina, ktorý v októbri oslávil svoje sté narodeniny. Otec Laurentin dlhé roky podporoval a hájil Vassulu a zúčastnil sa všetkých pútí TLIG okrem púte v Rusku, ktorej sa už nemohol zúčastniť. Zomrel v posledný deň púte.

Obrázok nižšie s otcom Laurentinom na jeho poslednej púti v Ríme v roku 2015. Vtedy mu bolo 98 rokov.

V reportáži o púti v Ríme bolo o ňom napísané toto:

"Keď pri predstavovaní kňazov došiel rad na otca René Laurentina, nastalo nadšené aplaudovanie, ktoré radostne búrlilo celým zhromaždením a všetci prítomní postojačky vzdali otcovi Lauretinovi svoj hold. Otec Laurentin len ťažko mohol dokončiť svoje predstavovanie. Nebolo to len kvôli tomu, že otec Laurentin bol najstarším účastníkom púte, vtedy mu bolo už viac ako 98 rokov, bol celkom slepý a chodiť mohol len s obtiažami, ale tiež preto, že hrdinsky hájil Posolstvá Pravý Život v Bohu. On bol (a stále je) neochvejným obrancom Vassulinej apoštolskej misie. Otec nikdy nevynechal žiadnu z našich pútí. Keď sa všetci znova posadili, Vassula prečítala toľko očakávané posolstvo, ktoré nám chcel Kristus oznámiť v tomto významnom zhromaždení. Ako som už predtým povedal, bolo to opäť jasné a presvedčivé Posolstvo, kde Kristus znovu vyzval Svojich pastierov, aby sa zmierili a zjednotili tým, že ukazujú viditeľné znamenie Jednoty kolem jedného Oltára."

Tu sú niektoré články a rozhovory otca Laurentina z webových stránok TLIG. Bohužiaľ posledné dva články sú iba v angličtine.

Rozhovor otca René Laurentina s Vassulou
Tu sú úryvky z rozhovoru otca René Laurentina a Vassuly z roku 1989.

Testimony of Fr. Rene Laurentin on Vassula

Otec René Laurentin je známy svojou podporou Medžugoria a skúmaním zjavení Panny Márie rozšírených v posledných rokoch po celom svete. Napísal veľa pojednaní o živote Cirkvi, Druhom vatikánskom koncile a mariánskej teológii. Nasledujúci text je prevzatý z knihy "Keď Boh dáva znamenia", napísanej ako odpoveď na námietky proti Vassule a publikovanej nakladateľstvom Trinitas v roku 1993 v Spojených štátoch amerických.

Fr Laurentin's Talk on The Trinity
Promluva otce Laurentina na púti vo Svätej zemi v roku 2000.

"To nás privádza bližšie k Vassule, ktorá žije v tesnom, priamom a osobnom kontakte s tromi osobami Najsvätejšej Trojice a učí nás Ich milovať. Je to pre mňa náročné hovoriť o Božej Trojici v jej prítomnosti, pretože ona Ich pozná lepšie ako ja, intuitívne, osobne, ale mysticky, tak ako pravá teológia, ktorá uchovává pravdu tajomstiev. Paní R, ktorá zomrela minulý rok 14. januára a ktorej som predstavil Vassulu, tiež žila v Nejsvätejšej Trojici. Prečítala si moju knihu o Trojici a bola šťastná, že našla v jazyku Písma, čo cíti a žije priamo."


 
 
Najnovšie správy
Správy z Pravého Života v Bohu z celého sveta

Archív správ
Tu nájdete všetky (doteraz preložené) aktuality a E-spravodajcu

Internetový spravodajca - prihláste sa k odberu
Pre prehľad o aktuálnom dianí, správach a aktivitách spoločenstva a apoštolátu Pravého Života v Bohu z celého sveta (externý link)

Farebný magazín TLIG
Nájdete tu články o TLIG aktivitách z celého sveta a rôzne články z oblasti spirituality TLIG. Česká aj anglická verzia. (externý link)

Novinky - vyhľadávanie
Novinky - vyhľadávanie v texte

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved