SK » Aktuality »

Vassula v Paríži

2017-04-04

5. januára 2017, Paríž

V reakcii na pozitívne ohlasy, potom čo sa Vassula zúčastnila televíznej relácie s medzináboženskou tematikou televízie Tele Lumiere v Libanone, bola opäť pozvaná ako hosť do podobného programu tej istej televízie, tentoraz v Paríži.

Vassula dostala toto pozvanie v čase, keď trávila vianočné sviatky so svojou rodinou vo Švédsku. Preto sa Vassula nevrátila 5. januára späť na Rhodos, ale rovno odletela so mnou cez Atény do Paríža.

Priatelia z Pravého Života v Bohu pomohli s prípravami na uskutočnenie tohto dôležitého rozhovoru. Zaistili dopravu hostí, ubytovanie a pohostenie.

Nasledujúceho dňa, pred začatím televízneho programu, bola Vassula ešte požiadaná o rozhovor v rádiu hudobníka a medzidisciplinárneho bádateľa Petera Bannister, ktorý považuje posolstvá za pravé.

Rozhovor Petera Bannistera s Vassulou

Televízny program s medzináboženskou tematikou, ktorý nasledoval po rozhovoru v rádiu, bol nazvaný: "Ako preklenúť naše rozdelenie" a zúčastnilo sa ho desať klientov. Okrem Vassuly to boli: traja moslimskí imámovia, budhistický mních a štyria kňazi z rôznych cirkevných denominácií, menovite: otec Nabil Mouannes, maronitský kňaz vo farnosti v Bordeaux, biskup Athanasius, metropolita koptskej ortodoxnej cirkvi vo Francúzsku, reverend anglikánskej cirkvi Gavin Ashenden, reverend baptistickej evanjelickej cirkvi Nicolas Ayoub a interdisciplinárny bádateľ Peter Bannister. Tí, ktorí reprezentovali nekresťanské náboženstvá, boli menovite šejk Mahmoud Dawah, sunitský moslim šejk Ismail Khaliq, šítský moslimský šejk Moustfa Khaliq a šejk Mouhammad Felsan, zodpovedná osoba na Islamskom kultúrnom inštitúte v Paríži a budhista Michel Tao Chan, riaditeľ "Cercle de Réflection des Nations". Program moderoval novinár Lea Adel Maamary a preklad zaisťovala Yola Bechara. Hovorilo sa arabsky a francúzsky.

Debata

Potom, čo sa hostia relácie predstavili, jeden po druhom odpovedali na otázky moderátora. Počas debaty vládla príjemná atmosféra plná vzájomného rešpektu.

Všetci sa zhodli, že násilie a terorizmus sú veľmi znepokojujúce, a predovšetkým nie sú prejavom žiadneho náboženstva. Naopak, všetky náboženstvá nás vyzývajú aby sme sa stávali podobnými Bohu a žili mier v rôznosti.

Jedna z ďalších inšpiratívnych myšlienok bola zmienka biskupa Athanasiosa o zjavení Panny Márie v Zeitoun v Egypte, kde sa zhromaždilo veľké množstvo ľudí rôzneho vierovyznania a aj ateisti, aby videli zjavenie Panny Márie. Veľmi veľa ľudí bolo uzdravených bez ohľadu na náboženské vyznanie.

Otec Gavin povedal, že toto zjavenie Panny Márie v Zeitoun a ďalšie zjavenia Panny Márie ako matky ľudstva nám pripomínajú, že bez ohľadu na náš pôvod, patríme do rovnakej rodiny. A to aj napriek tomu, že momentálne je spoločnosť rozdelená.

Otec Nicolas Ayoub z baptistickej cirkvi povedal, že skrze Ježiša, ktorý je Pokoj, sme volaní ku zmiereniu a pokoju. Pápež vyhlásill minulý rok ako rok milosrdenstva. Keď upadneme do hriechu, je to naša vlastná vina. Aby sa rozhojnila Láska a dostali sme sa bližšie k Bohu, tak sa musí každý najprv priblížiť k ľuďom vo svojom okolí.

Vassula hovorí so šejkom Ismaila Khaliq a šejkom Moustfem Khaliq

Imám šejk Ismail Khaliq diskutoval o mnohých bežných symboloch, ktoré sú prítomné vo všetkých náboženstvách a poukázal predovšetkým na jeden: v jeho náboženstve je Panna Mária spomínaná ako prorokyňa, ktorá vo Svojom lone nosila Slovo Božie.

Budhistický mních Michel Tao Chan zdôraznil skutočnosť, že podľa Písma, filozofia stvorenia pochádza z milosti. Teraz stvorenie Božie trpí. Hovoril o prírodnej rozmanitosti v lese: užitočnosti a previazanosti v rámci prírodného prostredia. Dokonca aj veľmi malé zviera môže byť dôležité pre chod lesa, kde všetky zvieratá, veľké i malé, žijú a nachádzajú svoju potravu. Spomenul tiež, že všetko v prírode je dôkazom toho, že Boh existuje, a to je dôvodom, prečo je náboženstvo tak dôležité. Nakoniec diskutoval dôležitosť modlitby a radosti, ktorú modlitba prináša.

Vassula s budhistom Michel Tao Chanem

Peter Bannister sa zameral na život Panny Márie a Jej kúzlo na zemi. Jej život, videný Božími očami, môže byť príkladom pre nás.

Imám šejk Mahmúd Dawah dodal, že akékoľvek náboženstvo je o láske. Kým extrémizmus je problém, či už pochádza odkiaľkoľvek. Médiá hrajú niekedy veľmi negatívnu úlohu svojou schopnosťou ovplyvniť verejnú mienku o akémkoľvek náboženstve. Naopak, my veriaci, sme sa dnes tu zhromaždili, aby sme si s rešpektom načúvali.

Vassula s tromi imámmi

Vassula povedala, že Boh je Láska. Tieto posolstvá sú láskyplným Listom z Neba. Sú adresované celému ľudstvu a volajú nás ku zmiereniu, láske a jednote. Nemali by sme zabúdať, že Boh medzi nami, Božím stvorením, nerobí rozdiely. Nakoniec všetci budeme súdení podľa miery lásky, ktorú sme mali na zemi.

Vassula rozpráva o posolstve

Každý chcel počuť o posolstvách, ktoré priniesla od Boha. Vassula ako vždy s radosťou odpovedala na všetky otázky. Tým, ktorí mali záujem darovala posolstvo s venovaním v jednej knihe spolu s knihou Nebo existuje.

Vzdajme chválu Bohu, ktorý neustále oslovuje Svoj ľud.

Chvála Bohu

Theresa
 
 
Najnovšie správy
Správy z Pravého Života v Bohu z celého sveta

Archív správ
Tu nájdete všetky (doteraz preložené) aktuality a E-spravodajcu

Internetový spravodajca - prihláste sa k odberu
Pre prehľad o aktuálnom dianí, správach a aktivitách spoločenstva a apoštolátu Pravého Života v Bohu z celého sveta (externý link)

Farebný magazín TLIG
Nájdete tu články o TLIG aktivitách z celého sveta a rôzne články z oblasti spirituality TLIG. Česká aj anglická verzia. (externý link)

Novinky - vyhľadávanie
Novinky - vyhľadávanie v texte

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved