SK » Aktuality »

Čo sú Vianoce?

2016-12-24

Nech sú vaše Vianoce sväté a plné svetla!

Čo sú Vianoce?

2005-12-15

Tu hovoríme o spasení ľudstva a vtelení Krista, Syna Božieho, ktorý sa stal novým Adamom. Vzal na seba všetko, čo je ľudské a skrze toto prijatie zachránil a zbožštil človeka. Prišiel, aby nás zmieril s Otcom po Páde. On sa stal človekom, aby nás vytrhol zo smrti a korupcie a urobil z nás synov a dcéry Boha a bohov v účastníctve. Tak prečo sa Boh stal človekom, ktorým predtým nebol? Preto, aby človeka urobil bohom. Boh po tom toľko túžil, že Ježiš zostúpil z Otcovho náručia, bez toho aby sa od Neho odlúčil. To je ten dôvod, prečo zostúpil a prišiel na zem.

Neprišiel ako Sudca, aby súdil svet, ešte nie. Prišiel, aby svet zachránil po Páde človeka. Skrze Kristovo Vtelenie my, ktorí sme porušiteľní, sme schopní sa podieľať na Jeho božstve a Jeho Kráľovstve, ak dodržiavame Jeho prikázania a Jeho Zákon. Tak sa Slovo stalo telom.  

Tak nech Vianoce zaujmú svoje skutočné miesto v našom srdci a z úcty k nášmu nedocenitelnému výkupnému milujme nášho Pána a Majstra, ktorý ho za nás zaplatil. Privítajme Jeho lásku a budeme vedieť, že keby nechcel, aby nás zachránil potom, čo nás vykúpil, vôbec by na zem nezostúpil. Nebol by sa kvôli nám obetoval. Ale on to urobil zo Svojej vlastnej slobodnej vôle a z nekonečnej Lásky, ktorú má pre každého z nás. Ale človek skreslil význam Vianoc. To je to, čo povedal Pán raz 24. decembra 1991, v predvečer Kristovho narodenia ...  

"Dnes prichádzam s podmienkami pokoja a s Posolstvom Lásky, ale zem sa rúha Pokoju, ktorý ponúkam, a Láske, ktorú dávam, vysmievajú sa a poškľabujú v tento predvečer Môjho Narodenia. Ľudstvo oslavuje tieto dni bez Môjho Svätého Mena. Moje Sväté Meno zrušili, berú deň Môjho Narodenia ako veľké prázdniny a klaňajú sa modlám ... varoval som svet ..."  

V tomto posolstve nám Kristus ukazuje, ako veľmi je urážaný našou ľahostajnosťou a odklonením sa od Jeho Narodenia k bezvýznamným veciam. Ako je urážaný tým, že slávime Vianoce zlým spôsobom, to znamená, bez toho aby sme si spomenuli na ich skutočný dôvod. Mnoho ľudí oslavuje oveľa viac vianočný stromček, darčeky, jedlo, prejedajú sa, jazdia na dovolenku a bavia sa na zbláznenie, namiesto aby uctievali Ježiša tak, ako to robili prví pastieri pri jasličkách.  

Pán hovorí: "Ale Satan znovu klame svet rovnakým klamstvom, ktorým podviedol Evu ... že aj oni môžu byť ako Boh, že sú sebestační a že Ma nepotrebujú ..." (1. júna 2002)

Dnešný svet, náš Pán hovorí, odmieta Božiu slávu a dáva prednosť žiť tak, ako by Boh neexistoval, pretože svet nevenuje pozornosť Božiemu Zákonu a zásadám. Svet odmieta vzdať slávu Bohu a namiesto toho oslavuje seba, hrá sa na Boha.  

Ježiš hovorí: "... robia všetky tieto veci, pretože nikdy nepoznali ani Otca, ani Mňa ... všetkým, čo robia, chradnú ich duše, pretože prestrihli svoju pupočnú šnúru ku Mne, ktorá živila ich duše ... dobrovoľne smerujú k večnému ohňu ... (25. a 26. decembra 1989)  

Ako vidno z týchto správ, Boh nie je potešený, zvlášť keď ide o Vianočný čas, kedy by sme mali prežiť Vianoce správnym spôsobom a mali by sme Bohu vzdávať slávu a pamätať na Ježiša ako na svojho Spasiteľa, ktorý nás vykúpil.  

Vassula
 
 
Najnovšie správy
Správy z Pravého Života v Bohu z celého sveta

Archív správ
Tu nájdete všetky (doteraz preložené) aktuality a E-spravodajcu

Internetový spravodajca - prihláste sa k odberu
Pre prehľad o aktuálnom dianí, správach a aktivitách spoločenstva a apoštolátu Pravého Života v Bohu z celého sveta (externý link)

Farebný magazín TLIG
Nájdete tu články o TLIG aktivitách z celého sveta a rôzne články z oblasti spirituality TLIG. Česká aj anglická verzia. (externý link)

Novinky - vyhľadávanie
Novinky - vyhľadávanie v texte

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved