SK » Aktuality »

Fotografia torty k výročiu oslavy TLIG

2016-11-28

Vassula o fotografii torty zhotovené dňa 27.11.2016 píše:

"Táto fotografia bola zhotovená 27.11.2016 popoludní mobilom v mojej kuchyni, keď som na torte zapaľovala sviečku s dvoma číslicami k 31. rokom TLIG.

Torta sa spolovice rozžiarila zlatou farbou na mieste, kde bolo Najsvätejšie Srdce Ježišovo a na Jeho červenom rúchu. Cukrár na torte urobil obrázok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, vpravo nad ním anjelov a pozadie v modrej farbe.

Okolo sme nemali žiadne trblietky, aby sme dosiahli tohto efektu. Výročie TLIG sme oslavovali 27.11. s modlitebnou skupinou o 32 ľuďoch."

V Kristovi,
Vassula

Fotografia urobená mobilom 27.11., keď Vassula v jej kuchyni zapaľovala sviečky

  P. Joseph pridal tieto doplňujúce komentáre.

Fakt, že táto fotka bola urobená v deň výročia posolstiev a že okolo neboli žiadne trblietky, toto všetko robí celú skutočnosť ešte viac fascinujúcu!

Čo ma najmä zaujalo je rýchlosť týchto lúčov zachytená kamerou, ktoré sú v skutočnosti (aspoň pre mňa) lúče krvi a vody, ktoré vytryskli z Najsvätejšieho Srdca Ježišovho, ktoré videla sv. Faustýna a usilovala, aby ich umelec zachytil na obraze Božieho Milosrdenstva. Sú tieto lúče, rozmazané vo svojej rýchlosti, tie isté, ktoré videla tiež Faustýna? Táto rýchlosť naznačuje naliehavosť, s ktorou Jeho milujúce Najsvätejšie Srdce tlčie pre každú dušu, aby prijala tieto posolstvá.

Je škoda, že zasvätené duše v Taliansku, ktoré útočia na TLIG posolstvo z dôvodu racionalizmu, ktorý trápi dnešné semináre na celom svete, sú práve v týchto seminároch "vyškolení" prehliadať také nepatrné a mocné zázraky, ktoré nám Boh naďalej dáva, tak ako tento snímok, ktorý zdieľate.

V Kristovi,
P. Joseph

Nižšie je obrázok torty pred zapálením sviečok.

 


 
 
Najnovšie správy
Správy z Pravého Života v Bohu z celého sveta

Archív správ
Tu nájdete všetky (doteraz preložené) aktuality a E-spravodajcu

Internetový spravodajca - prihláste sa k odberu
Pre prehľad o aktuálnom dianí, správach a aktivitách spoločenstva a apoštolátu Pravého Života v Bohu z celého sveta (externý link)

Farebný magazín TLIG
Nájdete tu články o TLIG aktivitách z celého sveta a rôzne články z oblasti spirituality TLIG. Česká aj anglická verzia. (externý link)

Novinky - vyhľadávanie
Novinky - vyhľadávanie v texte

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved