SK » Aktuality »

Dnes je 31. výročie Pravého Života v Bohu

2016-11-28

Ježiš nás, čitateľov, pozýva každý rok k povšimnutiu si výročia TLIG:

"Ak som naozaj Sviatkom-tvojho-srdca, potom oslavuj každoročne deň, v ktorom som priviedol teba a potom aj mnoho iných do Svojho Srdca. Objav tie nespočetné poklady, ktoré som uchoval pre vašu dobu. Zapamätaj si tento veľký deň. Vytrvaj po Mojom boku, ako si vytrvala v posledných desiatich rokoch: NIKDY neopusť Moju stranu, kráčaj so Mnou, ako si kráčala vo všetkých týchto rokoch. Vidíš, ako som ťa vychoval? Vidíš, čo som dokázal? Vidíš Moju Múdrosť? Tým, že som prijal Teba, prijal som aj veľa iných. Môj chodník je prostý, cesty, ktorými sa k vám blížim, sú radostné .... váš Kráľ je dokonalý a úžasný." (28.11.1995)

 

8. novembra 2000

"... Oslavuj každoročne deň, v ktorom som priviedol teba a potom aj mnoho iných do Svojho Srdca. Objav tie nespočetné poklady, ktoré som uchoval pre vašu dobu. Zapamätaj si tento veľký deň." (28.11.1995)

Vassula píše:

Ježiš sa pýta každého z nás, ktorí žijeme Pravý Život v Bohu: "Si šťastný byť takto sa Mnou po celé tie roky?" Pokračuje: "stal si sa časťou Mňa a Ja časťou teba a urobil si si svoj domov vo Mne, tak ako Ja som si urobil domov v tebe ..." Nižšie v tomto posolstve Ježiš hovorí: "Môj chodník je priamy, cesty, ktorými sa k vám blížim, sú radostné .... váš Kráľ je dokonalý a úžasný."

Tieto Kristove slová majú byť žité. Ešte viac tými, ktorí sú nazývaní apoštolmi Pravého Života v Bohu. Keď hovorí Môj chodník je priamy, tak náš Pán od nás tiež očakáva napriamenie našich chodníkov a byť príkladom druhým, pretože sme a stali sme sa Jeho súčasťou. Preto žiadna neresť by v nás nemala zostať. Tam, kde je cnosť, je svetlo. Tam kde je láska je Boh. Tak vyzývam všetkých, ktorí boli povolaní do Pravého Života v Bohu, aby urobili zvláštny akt zmierenia. Ak sa vám stane, že máte v tento deň a k tomuto dňu zášť proti niekomu, prosím, pre Ježiša, choďte a zmierte sa v tento sviatok Pravého Života v Bohu a ponúknite tento svoj čin Ježišovi Kristovi. Viem, že On prijme toto tvoje gesto ako kyticu kvetov, ako upokojujúce kadidlo. Z tohto dôvodu choďte a zmierte sa so svojim bratom, aby ste vo všetkej úprimnosti mohli Bohu povedať: "Tvoj sluha žije Tvoje posolstvo, pretože som sa teraz zmieril a uzavrel pokoj s Tebou." Zmierením so svojím bratom, sa rovnako tak uzmieruješ s Bohom.

Žite Kristovo posolstvo, pretože zostať nezmierený a zároveň kázať zmierenie je ako modlitba k Bohu vyslovená len ústami. Panna Mária raz povedala:

"Prišla som k vám všetkým, prosiť vás, aby ste sa zmierili s Bohom i so sebou navzájom ... Prišla som vám pripomenúť, že skutočným apoštolom Božím je ten, kto koná Božiu Vôľu. Milovať Boha znamená plniť Božiu Vôľu. (6.-8. Decembra 1993)

Nesklamte našu Pannu Máriu tým, že budete vo svojom srdci chovať zášť ako stočeného hada. Predsa by ste nechceli jednoho dňa počuť našu Svätú Matku ako vám hovorí:

"Keď som volala po zmierení, pretože ste všetci časťou druhého, nepočuli ste Ma." (6.-8. Decembra 1993)

Boh ma zavolal a odpovedala som Mu. Hovoril a uverila som. Keď sa Jeho dielo začalo šíriť a Jeho žatva začala bohatnúť, bolo treba robotníkov. Tak Otec, ktorý vidí všetky veci, sa pozrel na vás a zavolal vás. Vy ste odpovedali na Jeho volanie, zareagovali ste a Jeho to potešilo ...

Vaša odpoveď na Jeho volanie sa stala milosťou, ktorou ste prekvitali. Táto milosť bola dar od Boha, ktorý sa vylieva z Jeho Nekonečného Milosrdenstva. A ako náš Pán povedal:

Bolo predpovedané, že na konci časov Naše Dve Srdcia vyvolajú apoštolov, ktorí sa budú volať: apoštoli konca časov. Kráľovná Neba i Ja ich poučíme, aby išli ku každému národu a bez bázne hlásali Slovo Božie. Aj keby dokonca museli preliať krv, keď budú úskočne napádaní Nepriateľom, nebudú zlomení. Ich jazyk ako dvojsečný meč prebodne nepriateľov Mojej Cirkvi a odhalí ich herézy.

Nezachvejú sa nikdy a nepoznajú strach, lebo ich vybavím duchom odvahy. Bič ničiteľa ich nedosiahne. Neponechajú žiadny kameň neobrátený. Budú sa ponáhľať za hriešnikmi, povýšenými rečníkmi, za veľkými a pyšnými, pokrytcami, zradcami Mojej Cirkvi. Budú za nimi ponáhľať s Mojím Krížom v jednej ruke a Ružencom v druhej. A My budeme stáť po ich boku. Rozdrvia herézy a na ich miesto postavia vernosť a pravdu. Stanú sa protiliekom na otravu, pretože budú rásť ako puky z Kráľovskeho Srdca Máriinho. (3. apríla 1996)

Zároveň aj Panna Mária, ktorá tiež pripravuje žatvy Pokoja po celom svete, volá Svoje deti, aby sa zhromaždili a modlili jedným srdcom. Niektorým, ktorých volá, dáva osobitnú úlohu, aby rozširovali Jej posolstvo. Nikdy nevieme, kedy Pán príde a vezme si nás. Preto každý deň musíme žiť tak, ako by to bol náš posledný deň na zemi.

Opäť nám Ježiš pripomína:

Prišiel som v tvojej neznalosti a zveril som ti úlohu, ktorá ďaleko presahuje tvoje možnosti. Dal som ti spoznať Svoje Najsvätejšie Srdce a budem Ho stále dávať spoznať v tomto studenom svete, zaliatém krvou vlastných zločinov. Nechám tento Prameň z Môjho Svätého Srdca prenikať do tohto studeného sveta, aby dával život všade, kadiaľ prejde, a vyplní sa Môj Prísľub, pretože Môj Svätý Duch, Darca Života, ovládne túto zvrátenú spoločnosť a zmení ju na ľud spravodlivý. Potom bude ich údelom svätosť a spravodlivosť. (28. novembra 1996)

Radujme sa v Pánovi, tak že nás zaplaví raj. Nech Duch Svätý zakorení vnútri nášho srdca, aby premenil našu dušu, presýtil ju Kristovým obrazom, Božím obrazom. Modlime sa a hovorme tieto slová, ktoré nám dal Pán:

Pane,
daj nám Tvoje kráľovstvo,
aby sme získali neporušiteľnosť a božstvo,
aby sme mali Život Večný.
Amen.

 

 
Najnovšie správy
Správy z Pravého Života v Bohu z celého sveta

Archív správ
Tu nájdete všetky (doteraz preložené) aktuality a E-spravodajcu

Internetový spravodajca - prihláste sa k odberu
Pre prehľad o aktuálnom dianí, správach a aktivitách spoločenstva a apoštolátu Pravého Života v Bohu z celého sveta (externý link)

Farebný magazín TLIG
Nájdete tu články o TLIG aktivitách z celého sveta a rôzne články z oblasti spirituality TLIG. Česká aj anglická verzia. (externý link)

Novinky - vyhľadávanie
Novinky - vyhľadávanie v texte

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved