SK » Aktuality »

Vassula prijala nové posolstvo od Ježiša

2016-10-17

Drahí priatelia TLIG,

22. septembra tohto roka som od Krista, nášho Pána, prijala posolstvo pre modlitebnú skupinu na Rhodose. Po nejakej dobe som si hovorila, že by som posolstvo mohla rozoslať tiež vám všetkým, že by mohlo byť na úžitok aj ostatným modlitebným skupinám TLIG. Možno uvidíte, že je svojím spôsobom určené každému z nás.

Očíslovala som jednotlivé vety, a to z jediného dôvodu, aby som vysvetlila, ako tieto slová po krátkej meditácii chápem, aby som inšpirovala ľudí v modlitebných skupinách.

Toto posolstvo je súčasťou dlhšieho posolstva, ktoré som začala zapisovať 5. septembra, ale bolo dokončené až 22. septembra, a ako som ho dokončila, Ježiš dodal nasledovné slová:

Povedz teraz modlitebnej skupine na Rhodose toto:

1. Na začiatku Mojich posolstiev ste si všetkých Mojich Záujmov vážili, znášali prenasledovanie a skúšky s radosťou. Ja som vás všetkých pozdvihol z moci temnoty a odpustil vám vaše hriechy.

2. Teraz vám všetkým pripomínam, aby ste zanietili plameň svojej lásky ku Mne.

3. Čítajte Moje Posolstvá, učte sa Ma viac milovať!

4. Konajte dobro a prijmite za svoje Moje Poznanie.

5. Nájdite svoje útočisko vo Mne a Ja budem vašou Piesňou.

6. Môžem čítať v každom srdci a celkom presne poznám vaše potreby. Tak poďte ku Mne, svojmu Spasiteľovi.

7. Buďte Mojou Živou Cirkvou!

8. Potešte Moje Srdce, zhromaždite sa a prijmite Moju Sladkosť.

9. Prestaňte si všímať všetkého, čo nie som Ja

10. a tvrdo pracujte pre spásu svoju aj ostatných.

11. Prijmite na čelo Môj Svätý Bozk. Láska vás všetkých miluje !! ic

  1. Keď ste boli mocne dotknutí milosťou skrze Jeho Posolstvo a obrátili sa, brali ste vážne všetko, o čo vás Kristus žiadal, s nasadením, radosťou a bezo strachu, pretože ste objavili "perlu" a jej nesmiernu cenu. Kristus nám pripomína, ako nám okamžite odpustil naše hriechy, akonáhle ste sa raz stali Jeho a žiadali Ho, aby vám bolo odpustené.

2. Kristus nám znovu pripomína, aby sme boli takými, akí sme boli na začiatku, zapálení, živí, horliví, pretože podľa Neho to vyzerá, že náš plameň slabne a ak to tak pôjde ďalej, môže jedného dňa zhasnúť úplne. Je to teda varovanie.

3. Aby sme udržali Jeho Slovo (Posolstvo) spoľahlivo, aktívne, zanietene a aby sme rástli v Jeho Láske a stali sa mocnými apoštolmi, je nutné byť pokornými, umierať sebe samým, umenšovať sa, aby nás On pozdvihoval. Kristus nám pripomína, aby sme znovu čítali Jeho Posolstvá, aj keď sme tak urobili už skôr. Pripomína nám, aby sme čítali od začiatku a nie iba tu a tam náhode otvárali knihu, ako niektorí sami dosvedčujú.

4. Máme teda možnosť konať dobro a rásť v Ňom tým, že prijmeme za svoje Jeho Poznanie. TLIG posolstvá sú naplnené Múdrosťou a tým, že ich čítame, sa učíme milovať Boha spôsobom, akým On chce, aby sme Ho milovali. Poznávame Jeho Vôľu.

5. Kristus nám pripomína, aby sme v ťažkostiach našli útočisko v Jeho Srdci. V Jeho Srdci nájdeme útechu, nájdeme pokoj, a to nám bude posilou v ťažkostiach, ktoré nám prídu do cesty. Nestratíme Jeho Pokoj, pretože budeme prebývať v Jeho Srdci.

6. Kristus nás znovu uisťuje, že má všetko pod kontrolou a že vie lepšie ako my, čo nosíme v srdci a čo potrebujeme, preto nám pripomína, aby sme Mu dôverovali a bez váhania šli k Nemu.

7. "Buďte Mojou Živou Cirkvou" Túto vetu povedal Pán veľmi majestátnym spôsobom. TLIG je presne toto: Byť živí v Duchu a byť tým, čo Pán učil Svojich učeníkov, byť Živou Cirkvou, skrze vaše skutky a slová, a skrze všetko, čo nás učí v Posolstvách. Kristovo Srdce nezostane nevšímavé, keď budeme konať tak, ako nám prikázal, dosiahnete to, že sa vo vás (On) bude radovať.

8. "Zhromaždite sa" Keď povedal tieto slová, hneď som si spomenula na to, ako boli Jeho učeníci stále zhromaždení, zdieľali spolu radosť a utrpenie, jedli spoločne, spoločne vydávali svedectvo, navzájom si pomáhali, boli ako rodina, zjednotení v láske a v harmónii. Mali by sme šíriť pokoj a lásku tak mocne, že ostatní okolo nás ucítia túto energiu, ktorá z nás vychádza a porozumejú, že sme skutoční učeníci Kristovi, že sme Ním formovaní. V Biblii je povedané: Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať. (Ján 13,35) Láska medzi nami nesmie chýbať, nikdy! Navzájom sa šklbať je absolútne zlá interpretácia posolstiev TLIG a týmto vzájomným hašteřením budú posolstvá diskreditované a my budeme vydávať pokazené plody. Zdá sa, že to, že sa niektorí sotva zídu raz týždenne na modlitbu a niektorí sa spoločne nemodlia ani hodinu a už odchádzajú, nie je to, čo po nás Pán chce. On chce, aby sme sa stretávali a modlili sa častejšie ako dvakrát do mesiaca. Odporúča sa zísť na hodinu týždenne k modlitbe a k tomu sa sem tam stretnúť aj pri iných príležitostiach, pri káve, pri spoločnom jedle a spoločne zdieľať svoje duchovné skúsenosti. Niektoré modlitebné skupiny sa stretávajú ako by z povinnosti raz týždenne, pomodlia sa a potom hneď utekajú domov. To nie je správne. Verím, že Pán po nás chce, aby sme pracovali viac dohromady pre Jeho Posolstvo, tak ako sme boli povolaní, aby sme spolupracovali na Jeho diele, tak chce, aby sme spolupracovali navzájom.

9. Aby sme boli schopní robiť, čo nám Pán odporúča, tak musíme zomrieť sami sebe a nášmu egu a urobiť si pre Neho čas. Treba pokory a nie panovačnosti, inými slovami, mali by sme byť obrazom Jeho Podoby.

10. Kristus nám odporúča, že musíme stále tvrdo pracovať, aby sme dosiahli dokonalosti, pričom ma hneď napadlo, že je to ako rebrík, po ktorom musíme šplhať, aby sme dosiahli neba. Vyzerá to, že sme leniví šplhať a že sme zostali stáť na jednej priečke, ktorá nie je dosť vysoko (na to, aby sme dosiahli nebo). Musíme sa viac zamerať na Krista a to tak, že budeme znova čítať Jeho posolstvá, čo nás naozaj oživí. Keď Kristus pridáva "a spásu ostatných" tak som pod týmito slovami pochopila nasledujúce: Ako nám Kristus pripomenul na začiatku, ako k nám prišiel a vyslobodil nás z moci temnoty, priviedol nás k tomu, aby sme objavili velebnosť duchovnej hostiny, ktorú pripravil pre naše vyhladované duše, hostiny, ktorou je TLIG posolstvo. Najskôr sme sa vrhli na jedlo, ako sme boli vyhladovaní a umierali hladom, radovali sme sa (z toho jedla), ale potom, keď sme sa už nasýtili, sme sa zosunuli do kresla a zostali v ňom a zaspali? Alebo sme sa zachovali ako samaranka, ktorá potom, čo sa stretla s Kristom, bežala do dediny, mávajúc rukami nad hlavou, keď prebiehala ulicami dediny a narážala do ľudí, volala, že práve stretla veľkého proroka, najväčšieho zo všetkých. Hlasno vydávala svedectvo a zburcovala celú dedinu, aby ju počuli, pretože bola naplnená radosťou Ducha. Sme rovnakí ako ona?

11. Sme znovu označení na čele Ježišovým Svätým Bozkom.

Tak čo viac potrebujeme? Povstaňme, prebuďme sa a načúvajme Kristovmu Hlasu ...

V Kristovi,
Vassula
 

 
Najnovšie správy
Správy z Pravého Života v Bohu z celého sveta

Archív správ
Tu nájdete všetky (doteraz preložené) aktuality a E-spravodajcu

Internetový spravodajca - prihláste sa k odberu
Pre prehľad o aktuálnom dianí, správach a aktivitách spoločenstva a apoštolátu Pravého Života v Bohu z celého sveta (externý link)

Farebný magazín TLIG
Nájdete tu články o TLIG aktivitách z celého sveta a rôzne články z oblasti spirituality TLIG. Česká aj anglická verzia. (externý link)

Novinky - vyhľadávanie
Novinky - vyhľadávanie v texte

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved