SK » Aktuality »

Vassulina výzva

2016-06-18

MIMORIADNA MODLITBA VŠETKÝCH CIRKVÍ ZA ZMIERENIE, JEDNOTU A MIER, ZAČÍNAJÚCI SA V JERUZALEME

sa bude konať 19. júna 2016 v 18:00 hod jeruzalemského času na maronitskom patriarchálnom exarcháte v Jeruzaleme. Bude to už 13. ročník Mimoriadnej modlitby všetkých cirkví za zmierenie, jednotu a mier. Tento deň pripadá zhodou okolností na deň slávenia slávnosti Zoslania Ducha Svätého podľa juliánskeho kalendára, ktorý používajú mnohé východné cirkvi. (Detail tu: http://www.prayrup.info)

Vassula žiada, aby sa všetci čitatelia TLIG 19. júna v 18:00 hod jeruzalemského času pomodlili nasledujúcu modlitbu vzatú z posolstva Pravého Života v Bohu.

(25. marec 1991)

Modli sa teraz so Mnou, Moje dieťa, k Otcovi. Opakuj po Mne túto modlitbu:

Otče,
požehnané buď Tvoje Meno,
veď Tvoj Milovaný Syn Ježiš Kristus
prišiel na svet,
nie aby ho odsúdil,
ale aby svet spasil.
Zmiluj sa nad nami,
pozri na Sväté Rany Svojho Syna,
sú teraz úplne otvorené,
a spomeň, akú cenu za nás zaplatil,
aby nás všetkých vykúpil.
Pamätaj na Jeho Sväté Rany
a na dve Srdce,
ktorá si Sám Láskou spojil
a ktoré spoločne trpeli,
Srdce bez poškvrny počaté
a Srdce Tvojho Milovaného Syna.

Ó, Otče,
spomeň si teraz na Jeho Sľub
a zošli nám Príhovorcu plného sily,
Svätého Ducha Pravdy,
aby svetu pripomenul Pravdu
a učenlivosť Tvojho Syna,
Jeho poslušnosť, pokoru a veľkú Lásku.

Otče,
prišiel čas, keď vláda rozdelenia
volá po pokoji a jednote.
Prišiel čas, kedy zranené Telo Tvojho Syna
kričí po Spravodlivosti,
takej, akú svet doteraz nepoznal,
ale skrz Nepoškvrnené Srdce Máriino
a Sväté Srdce Ježišovo
daj nám, Vznešený Otče,
tento Pokoj do našich sŕdc
a naplň Písma tým, že splníš modlitbu
Svojho Milovaného Syna k Tebe,
aby sme všetci boli jedno,
jedno vo Svätej Božej Trojici,
aby sme Ťa uctievali a chválili
všetci, okolo jediného Svätostánku.
Amen.

 
 
Najnovšie správy
Správy z Pravého Života v Bohu z celého sveta

Archív správ
Tu nájdete všetky (doteraz preložené) aktuality a E-spravodajcu

Internetový spravodajca - prihláste sa k odberu
Pre prehľad o aktuálnom dianí, správach a aktivitách spoločenstva a apoštolátu Pravého Života v Bohu z celého sveta (externý link)

Farebný magazín TLIG
Nájdete tu články o TLIG aktivitách z celého sveta a rôzne články z oblasti spirituality TLIG. Česká aj anglická verzia. (externý link)

Novinky - vyhľadávanie
Novinky - vyhľadávanie v texte

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved