SK » Aktuality »

Svedectvo otca Josepha Ianuzziho

2016-03-16

Poslednou dobou som dostával emaily z rôznych krajín, kde sa ma ľudia pýtali na súkromné zjavenie prijaté 13. februára 2016 Vassulou Ryden (posolstvo nasleduje na konci textu), či je skutočne autentické.

Ako teológ, ktorý vyštudoval dogmatickú teológiu a mystiku, oboznámený a používajúci kritéria rozlišovania, podľa ktorých sa posudzuje autenticita domnelých vizionárov, som ďaleko vzdialený toho, aby som podporoval kohokoľvek, kto vyhlasuje, že prijíma posolstvá, ktoré protirečia zjaveným pravdám či cirkevnému učeniu. Naopak, otvorene podporujem posolstvá, ktorých obsah je v zhode s pravdou zjavenou Bohom, obsiahnutou v Pokladu viery.

Ohľadom publikovaného súkromného zjavenia Vassuly Ryden, ktorej stránky vytrvalo sledujem viac ako 25 rokov, môžem s radosťou potvrdiť, že neobsahujú nič, čo by bolo v rozpore s náukou viery a morálky Cirkvi - neprotirečia Písmu Svätému, Tradícii ani náuke Magistéria. V skutočnosti ich cirkevná hierarchia potvrdila svojím schválením, tj. imprimatur a nihil obstat. Ich obsah navyše odhaľuje jednu z najláskyplnejších a najnaliehavejších výziev Cirkvi a ľudstvu v rozhodujúcom okamihu ich histórie, keď mnohé nasvedčuje, že sa napĺňajú biblické proroctvá.

Spomeňme si, ako Panna Mária vo Fatime, po naliehavej výzve k Cirkvi a ľudstvu v kľúčovom okamihu dejín, predpovedala, že ak sa ľudstvo neobráti, bude veľa národov zničených. Vidím analogickú výzvu Cirkvi a ľudstvu v dnešnej dobe v tomto súkromnom zjavení Vassuly Ryden, ktoré má cirkevné schválenie. A čo je ešte dôležitejšie, ak bude táto výzva ignorovaná, následky budú mať dopad na celú zem.

Ohľadom cirkevnej hierarchie: V roku 2005 bol vatikánsky teológ a biskup Prospero Grech poverený kardinálom Josephom Ratzingerom, aby Vassule menom Kongregácie pre náuku viery položil niekoľko otázok ohľadom jej spisov. Ten istý biskup Prospero Grech sa stal v roku 2012 kardinálom a v roku 2013 predniesol úvodnú meditáciu na konkláve so zvoleným pápežom Františkom. Kardinál Prospero Grech napísal článok o Vassulinej vychádzajúcej knihe: "Heaven is Real, but so is Hell." (Nebo existuje, ale Peklo tiež), ktorý vyšiel v magazíne "Inside the Vatican" v januári 2014. Stojí za povšimnutie, že zisk z predaja Vassuliných spisov ide na potreby sirôt, chudobných a hladných, k čomu bola inšpirovaná v roku 1998, kedy založila medzinárodné (charitatívne) domy Beth Myriam.

Tým, ktorí ťažko nesú schválenie Vassuliných spisov kvôli 20 rokov starej notifikácii z Vatikánu, alebo kvôli listu prefekta Kongregácie z roku 2007, by som tu chcel pripomenúť spisy Antonia Rosminiho, Faustíny Kowalskej a Luisy Piccarretové, ktoré boli najprv umiestnené na index zakázaných kníh, aby neskôr, po starostlivom skúmaní kvalifikovaných teológov boli celkom rehabilitované. Narozdiel od spisov A. Rosminiho, F. Kowalské a L. Piccarrety neboli spisy Vassuly Ryden nikdy odsúdené a navyše poslednou dobou mnohí kardináli, biskupi a kňazi jej spisy podporili a ocenili ju, ako pre tieto spisy, tak pre zakladanie už spomínaných charitných domov Beth Myriam.

"Každý strom zaiste poznať po ovocí." (Luk 6,44)

In Domino,

Rev. J. L. Iannuzzi, STD

15. februára 2016

 
 
Najnovšie správy
Správy z Pravého Života v Bohu z celého sveta

Archív správ
Tu nájdete všetky (doteraz preložené) aktuality a E-spravodajcu

Internetový spravodajca - prihláste sa k odberu
Pre prehľad o aktuálnom dianí, správach a aktivitách spoločenstva a apoštolátu Pravého Života v Bohu z celého sveta (externý link)

Farebný magazín TLIG
Nájdete tu články o TLIG aktivitách z celého sveta a rôzne články z oblasti spirituality TLIG. Česká aj anglická verzia. (externý link)

Novinky - vyhľadávanie
Novinky - vyhľadávanie v texte

 


Úvod Špiritualita Jednota Cirkvi Medzináboženský dialóg Misie Beth Myriam Svedectvá Bibliografia Aktuality Kontakt
© Vassula Rydén 1986 All Rights Reserved